dr n. med. Tomasz Goździewicz

specjalista w położnictwie i ginekologii

specjalista w perinatologii

W 2007 roku ukończyłem Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpocząłem pracę oraz specjalizację z ginekologii i położnictwa w Klinice Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie w 2013 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. „Rola greliny i leptyny w etiopatogenezie endometriozy„. Od 2014 roku pracuje jako adiunkt w Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Od Czerwca 2023 roku Koordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

W 2016 roku uzyskałem tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii. W 2021 roku uzyskałem podspecjalizację z perinatologii (medycyny matczyno-płodowej) w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kierownictwem prof Szaflika.

Jestem autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz tłumaczem jednego podręcznika z ginekologii i położnictwa. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, m.in. z ultrasonografii dopplerowskiej, skrinningowej oceny serca płodu, diagnostyki ultrasonograficznej wad płodu, oceny anatomii płodu.

Posiadam certyfikat The Fetal Medicine Foundation (badanie prenatalne I trymestru ciąży) oraz Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w operacjach laparoskopowych (wycięcie torbieli, mięśniaków, macicy i inne), histeroskopowych oraz tradycyjnych w laparotomii.

Zainteresowania zawodowe: diagnostyka prenatalna i terapia płodu, nawracające utraty ciąż, endometrioza.

dr n. med. Natalia Ignaszak

specjalista w położnictwie i ginekologii

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyłam również studia doktoranckie na tej Uczelni; zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. „Ocena zależności występowania nudności, wymiotów oraz bólu pooperacyjnego po laparoskopii i histeroskopii ginekologicznej od stężeń estradiolu, progesteronu, serotoniny oraz polimorfizmu genów ich receptorów”.
Jestem na ostatnim roku specjalizacji z położnictwa i ginekologii, którą rozpoczęłam w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, gdzie przez kilka lat zdobyłam doświadczenie w diagnostyce i leczeniu niepłodności.  W 2024 r uzyskałam tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii. Obecnie pracuje w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. 

Jestem autorką i współautorką wielu publikacji naukowych. Regularnie biorę udział w kongresach, warsztatach i sympozjach dla ginekologów i położników oraz endokrynologów, gdyż zależy mi na podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz uaktualnianiu wiedzy medycznej. Zawodowo zajmuję się przede wszystkim diagnostyką przyczyn niepłodności, zaburzeniami miesiączkowania, endokrynologią ginekologiczną, a także fizjologią ciąży. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.